K Investments uczestnikiem Coaltrans The World Coal Leaders Network w Barcelonie

Firma K Investments uczestniczyła w konferencji Coaltrans The World Coal Leaders Network, która odbyła się w dniach 14-16 października w hotelu Pullman Barcelona Skipper.

Konferencja należała do jednych z ważniejszych zdarzeń dla liderów przemysłu węglowego, które zgromadziło 400 przedstawicieli 211 firm z 42 krajów.

W ciągu ostatnich trzech dekad to istotne wydarzenie zapewniało zarówno kompleksową perspektywę, jak i dogłębną analizę światowego przemysłu węglowego i energetycznego.

Firmy handlujące węglem, producenci, konsumenci i inni menedżerowie z całego łańcucha dostaw węgla mieli niepowtarzalną okazję, aby ułatwić relacje biznesowe, rozbudować sieć klientów czy odświeżyć dawne znajomości. Możliwe było usłyszenie prelegentów na temat aktualnych trendów na globalnym rynku węgla, a także przedyskutowanie szans i zagrożeń stojących przed przemysłem w perspektywie krótko i długoterminowej. Konferencja stanowiła doskonałą platformę do zawierania transakcji biznesowych, zawierając umowy i kształtując europejski rynek handlu węglem.

Zespół K Investments