Import węgla rosyjskiego i coraz większy jego udział w Polskiej gospodarce

Import węgla do Polski stale rośnie. Z danych na temat importu węgla do Polski wynika, że od stycznia do września 2017 roku do naszego kraju importowano 8,5 mln ton węgla. To aż o 42% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Głównym źródłem importowanego węgla jest Rosja, na którą przypadało aż 65% kupionego przez polskie podmioty węgla. We wrześniu polscy importerzy sprowadzili z Rosji o 121% węgla więcej niż rok wcześniej. W skali dziewięciu miesięcy wzrost importu z Rosji wyniósł 54%, do 5,5 mln ton.
Na środowisko oddziałuje nie tylko przemysł wydobywczy, ale również procesy spalania węgla, dlatego tak ważne są parametry jakościowe sprzedawanego surowca. Na składach opałowych dominują oferty węgla importowanego z Rosji. Sprzedawany wschodni węgiel posiada niskie zawartości popiołu i siarki.

Węgiel rosyjski oferowany jest dla dużo szerszej społeczności i większej ilości klientów z indywidualnym, konkretnym zapotrzebowaniem. Z powodzeniem trafia zarówno do dużych ciepłowni jak i mniejszych rynków detalicznych, a także małych przedsiębiorstw i domów prywatnych. Ogrzanie nawet niedużego budynku w zimie, to stały, wysoki koszt. Jednak dzięki zapasom taniego węgla rosyjskiego, cena nie będzie tak zaporowa oraz adekwatna do potrzeb. Oprócz różnorodności i niskiej ceny, zaletą rosyjskiego węgla jest również jego wysoka jakość, ustanawiana według konkretnych norm produkcyjnych i spełniająca je w dużo większym stopniu, niż w przypadku surowca polskiego.